Wielki konkurs: „DODAWAJ WPISY – ZGARNIJ SZKOLENIE”

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa na Forum-Szkolenia.pl. Najaktywniejszych firma AVENHANSEN nagrodzi szkoleniami.REGULAMIN KONKURSU „ DODAWAJ WPISY – ZGARNIJ SZKOLENIE”

1. Organizatorem promocji jest AVENHANSEN Sp. z o.o., z siedzibą: ul. Kronikarza Galla 4 lok. 9, 30-053 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000283988

2. Uczestnikiem promocji może zostać osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w systemie rejestracyjnym portalu http://www.forum-szkolenia.pl pozostawiając w nim swój adres e-mail, oraz wykazująca aktywność na stronie http://www.forum-szkolenia.pl i jest osobą pełnoletnią.

3. Promocja rozpoczyna się 15.12.2011 a kończy się 31.03.2012, o godź 23:59. Po tym okresie Zarząd AVENHANSEN Sp. z o.o. przyzna nagrody.

4. Nagrodą promocji jest:
a) Szkolenie otwarte z oferty AVENHANSEN Sp. z o.o. dofinansowane w 100% (darmowe) do wykorzystania przez okres 1 roku od przyznania nagrody

5. Kryteriami przyznawania nagród będzie:
a) aktywność – wygrywa osoba pisząca, jak najwięcej postów w określonym w pkt. 4 przedziale czasowym
b) wiedza – merytoryczność wpisów uczestnika strony
c) dokonanie co najmniej 15 wpisów na stronie
d) w konkursie pod uwagę będą brane wpisy zamieszczone w działach:
– Wszystko o Szkoleniach
– Strefa Uczestników szkoleń
– Strefa Trenerów
– AVENHANSEN

6. Jedna osoba fizyczna może wygrać tylko jedno szkolenie. Zabrania się odsprzedawania wygranych szkoleń osobom trzecim.

7. Wytypowane do nagród osoby (ich nick’i, którymi posługują się na forum) zostaną pokazane na stronie http://www.forum-szkolenia.pl
Osoby te powinny do dnia 31.04.2012 zgłosić się do organizatora na adres konkurs@AVENHANSEN.pl i potwierdzić chęć odebrania nagrody, wraz z podaniem prawdziwych danych (imię, nazwisko, wiek, adres zameldowania). W przypadku niepotwierdzenia w wyznaczonym terminie, lub podania nieprawdziwych danych, nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie.

8. Organizator, świadom odpowiedzialności prawnej, oświadcza, że wynik Konkursu nie zależy w żadnym stopniu od jakiegokolwiek czynnika losowego, a mechanizm konkursu nie ma nic wspólnego z grami losowymi w rozumieniu ustawy „O grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach; (Dz.U. z 1998 r. Nr 102, poz.650, Nr 145, poz.946, Nr 155, poz.1014 i Nr 160, poz.1061 oraz z 2000 r. Nr 9, poz.117. wraz z późn. zmianami)”.

9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego przerwania konkursu po jego rozpoczęciu i/lub po przyznaniu nagród. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji losowych, z których wynika, że konkurs nie może odbywać się zgodnie z przewidzianym planem, podczas których zaistniały sytuacje szczególne wywołane, np. wirusami komputerowymi, usterkami systemowo-sprzętowymi albo innymi usterkami technicznymi lub wadami prawnymi, które mają wpływ na administrację, bezpieczeństwo, integralność i regularny przebieg konkursu. Dalsze postępowanie prawne i droga sądowa są wykluczone.

10. Nagrodzona osoba nie może żądać zamiany przyznanej nagrody na ekwiwalent pieniężny.

11. Przystąpienie do promocji oznacza zgodę na warunki regulaminu.

12. Regulamin promocji będzie dostępny na stronie: http://www.forum-szkolenia.pl

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść postów. W miarę możliwości, posty naruszające regulamin wewnętrzny forum będą usuwane.

14. W konkursie nie mogą brać udziału osoby fizyczne, które są pracownikami innych firm szkoleniowych lub zamieszczają linki reklamowe na http://www.forum-szkolenia.pl

15. Regulamin może ulec zmianie bez powiadomienia użytkowników forum. Aktualny regulamin znajduje się na stronie http://www.forum-szkolenia.pl

_________________
FORUM-SZKOLENIA.PL
Pozdrawiam
Administrator

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

RSS AVENHANSEN – Najbliższe szkolenia

 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników - nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców
  Termin: 2019-11-22 - 2019-11-22. Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracownik&oac […]
 • Negocjacje w biznesie
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami negocjacyjnymi. Metody i techniki przekazywane przez trenera to sprawdzone w firmach biznesowych rozwiązania, dzięki którym uczestnicy rozwiną umiejętności negocjacji w rzeczywistych sytuacjach. Wdrożenie przez uczestników na […]
 • Finanse dla niefinansistów
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Szkolenie pozwala zapoznać się z zagadnieniami z zakresu: finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzenia do analizy finansowej przedsiębiorstwa, elementów matematyki finansowej, szacowania wolnych przepływów pieniężnych, wprowadzenia do metod oceny projektów inwestycyjnych, wprowadzenia do szacowania stóp kosztu […]
 • Przywództwo w praktyce
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem autorytetu, zadaniami lidera, zarządzaniem ludźmi, motywow […]
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych
  Termin: 2019-11-26 - 2019-11-27. Wystąpienia publiczne, czyli np. spotkania przed Zarządem, zebrania, konferencje czy prezentacje handlowe to bardzo ważna umiejętność zawodowa przydatna w większości zawodów i stanowiskach w biznesie i administracji publicznej. Przygotowanie wystąpienia w taki sposób, aby było inspirujące, ciekawe i skupiało uwagę słuchaczy t […]
 • Prawo celne w praktyce
  Termin: 2019-11-26 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa celnego, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji międzynarodowego obrotu towarowego. Tematyka szkolenia ma na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę niezbędną do prawidłowej i efektywnej obsługi celnej towarów, z uwzględni […]
 • Prawo autorskie w praktyce
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obszerną nowelizacją prawa autorskiego, w szczeg&oacu […]
 • Archiwizacja dokumentacji
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-28. Cel szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronic […]
 • Nowoczesne formy marketingu
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Szkolenie z nowoczesnych form marketingu maprzede wszystkimna celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych metod i narzędzi marketingowych, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do odbiorców bez dużych […]
 • FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą d […]

Szkolenia otwarte

Szkolenia w miejscowości:

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

Zakopane


Artykuły

qrcode