Wpisy oznaczone strategia

Skuteczna strategia sprzedażowa, czyli jak efektywnie sprzedawać i zarabiać więcej.

17 wrz 2012

Niewątpliwie strategia sprzedaży jest potrzebna każdej firmie po to, aby kierować swoje oferty do tych nabywców, którzy będą nimi zainteresowani. Odpowiednio opracowana strategia pozwala odpowiedzieć handlowcom na wiele istotnych pytań, a także skupić się na tych ofertach bądź usługach, które mają najistotniejsze znaczenie dla przedsiębiorstwa i przyniosą zyski. Szkolenie ,,Skuteczna strategia sprzedażowa, czyli jak efektywnie [...]

RSS AVENHANSEN – Najbliższe szkolenia

 • Trzynastka – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników sfery budżetowej
  Termin: 2015.01.26 - 2015.01.26Analiza zasad przyznawania i wypłacania dodatkowego wynagrodzenia rocznego poszczególnym grupom zawodowym. Omówione zostaną zagadnienia budzące najwięcej wątpliwości, dotyczące m.in. okresów uprawniających do dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zasad naliczania podstawy przy różnych składnikach wynagrodzenia. […]
 • Efektywne zarządzanie czasem własnym z elementami asertywności
  Termin: 2015.01.26 - 2015.01.27Nie da się zarządzać czasem, ponieważ czas biegnie niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy też nie. Czasem nie da się zarządzać, ale można zarządzać sobą w czasie. Można planować, czuwać nad realizacją własnych zadań i bronić się przed pomysłami innych osób na to, co ich zdaniem mamy w danym momencie robić. Trzy narzędzia: pl […]
 • Podstawy prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w JSFP i sporządzenia Bilansu Zamknięcia wraz z załącznikami za 2014 rok.
  Termin: 2015.01.29 - 2015.01.29Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej oraz zasad rachunkowości budżetowej, umożliwiającej podjęcie różnych czynności związanych z przygotowaniem do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu zamknięcia wraz z załącznikami i informacjami uzupełniającymi za 2014 […]
 • Zarządzanie płynnością finansową - warsztaty
  Termin: 2015.01.29 - 2015.01.30Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu: analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa interpretacji wskaźników płynności zarządzania płynnością finansową zarządzania zmienną wartością pieniądza w czasie finansów przedsiębiorstw, z uwzględnieniem zagadnień podatkowy […]
 • Uprawnienia rodzicielskie
  Termin: 2015.01.30 - 2015.01.30Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem nowych interpretacji. […]
 • Podstawy prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w JSFP i sporządzenia Bilansu Zamknięcia wraz z załącznikami za 2014 rok.
  Termin: 2015.01.30 - 2015.01.30Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej oraz zasad rachunkowości budżetowej, umożliwiającej podjęcie różnych czynności związanych z przygotowaniem do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu zamknięcia wraz z załącznikami i informacjami uzupełniającymi za 2014 […]
 • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2014
  Termin: 2015.01.30 - 2015.01.30Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2014, które należy sporządzić i przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do 1 marca 2015 r. […]
 • Prawo własności intelektualnej w praktyce
  Termin: 2015.02.02 - 2015.02.03Prawo własności intelektualnej to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa. Ustawy z tego zakresu podlegają częstym nowelizacjom, a kierunek zmian wciąż jest trudny do przewidzenia. Póki co jedno jest pewne: nieznajomość prawa w tym zakresie skutkuje nie tylko ograniczeniem rozwoju organizacji, ale może […]
 • Jak skutecznie negocjować w biznesie (Cafetero)
  Termin: 2015.02.02 - 2015.02.03„W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz, dostajesz to, co wynegocjujesz”.Ch. Karrass Negocjacje biznesowe to bardzo dynamiczny i wieloczynnikowy proces, w którym o osiąganych wynikach decydują umiejętności, doświadczenie oraz postawa poszczególnych negocjatorów. Poddani presji czasu i celów negocjatorzy mogą ulec emoc […]
 • Planowanie zamówień publicznych i sprawozdawczość - szkolenie dla Zamawiających
  Termin: 2015.02.02 - 2015.02.03Szkolenie przygotuje Zamawiających do właściwego planowania zamówień publicznych na rok 2015 w jednostkach z uwzględnieniem specyfiki ich wydatków, w oparciu o prawidłowo oszacowaną wartość zamówienia i bez ryzyka zarzutu nieuprawnionego podziału zamówienia. Ponadto nauczymy Zamawiających, jak poprawnie sporządzać i przekazywać […]

Szkolenia otwarte

Szkolenia w miejscowości:

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

Zakopane


Artykuły

qrcode