Wpisy oznaczone obrazy

Malarstwo dla każdego

26 sie 2013

Co przeciętny człowiek wie o malarstwie? Rozpoznaje dzieła Salvadora Dali czy Picassa, wie czym różną się obrazy olejne i czym są obrazy akwarele, jak rysuje się pastelami a jak piórkiem i tuszem. Zazwyczaj nasza edukacja w kierunku artystycznym kończy się wraz z otrzymaniem ostatniego świadectwa szkolnego i w ty samym momencie niestety, kończy się nasze [...]

RSS AVENHANSEN – Najbliższe szkolenia

 • Leadership - narzędzia współczesnego przywództwa i motywowania pracowników
  Termin: 2016.09.29 - 2016.09.30 […]
 • Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją
  Termin: 2016.09.29 - 2016.09.29Elektroniczne zarządzanie dokumentacją to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej, realizowany w ramach systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipc […]
 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych w związku z implementacją dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014
  Termin: 2016.09.30 - 2016.09.30Szkolenie poświęcone będzie omówieniu zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. […]
 • Sztuka prezentacji i autoprezentacji - wystąpienia publiczne (EG)
  Termin: 2016.10.04 - 2016.10.05 […]
 • Zarządzanie sobą w czasie z elementami asertywności
  Termin: 2016.10.06 - 2016.10.07Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z organizowaniem pracy własnej i innych. Poruszane zagadnienia będą dotyczyły praktycznych reguł zarządzania czasem, zasad wyznaczania celów, planowania, ustalania priorytetów, delegowania zadań, a także radzenia sobie w sytuacjach stresujących, z uwzględnieniem postaw asertywnych. […]
 • Rozwiązywanie konfliktów w organizacji
  Termin: 2016.10.06 - 2016.10.07Szkolenie będzie esencjonalne i praktyczne, a zawarte w nim treści będą podane w takiej ilości jaka jest niezbędna do wyposażenia uczestników w kompetencje pracy z konfliktami. Część pierwszego dnia będzie poświęcona doświadczaniu i procesowi rozumienia różnych aspektów konfliktu, a w pozostałej części treningu osoby będą uczes […]
 • Negocjacje w biznesie
  Termin: 2016.10.06 - 2016.10.07Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami negocjacyjnymi. Metody i techniki przekazywane przez trenera to sprawdzone w firmach biznesowych rozwiązania, dzięki którym uczestnicy rozwiną umiejętności negocjacji w rzeczywistych sytuacjach. Wdrożenie przez uczestników naby […]
 • Realizacja przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji po zmianach obowiązujących w 2016 r.
  Termin: 2016.10.07 - 2016.10.07Postępowanie egzekucyjne w administracji ma na celu zrealizowanie świadczenia publicznoprawnego w drodze przymusu. Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjnoprawnych a także przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególn […]
 • Zarządzanie rozwojem pracowników i budowanie ścieżek karier
  Termin: 2016.10.07 - 2016.10.07Zarządzanie rozwojem pracowników nie ogranicza się tylko do organizacji i przeprowadzenia szkoleń w organizacji, to zdecydowanie szersze pojęcie i wymaga większej roli działów HR i całej kadry kierowniczej organizacji. To nie tylko szkolenia w tradycyjnej formie, ale również wiele form nieformalnych sposobów uczenia się, które […]
 • Zmiany w podatku VAT w 2016 roku
  Termin: 2016.10.07 - 2016.10.07 […]

Szkolenia otwarte

Szkolenia w miejscowości:

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

Zakopane


Artykuły

qrcode