Wpisy oznaczone obrazy

Malarstwo dla każdego

26 sie 2013

Co przeciętny człowiek wie o malarstwie? Rozpoznaje dzieła Salvadora Dali czy Picassa, wie czym różną się obrazy olejne i czym są obrazy akwarele, jak rysuje się pastelami a jak piórkiem i tuszem. Zazwyczaj nasza edukacja w kierunku artystycznym kończy się wraz z otrzymaniem ostatniego świadectwa szkolnego i w ty samym momencie niestety, kończy się nasze [...]

RSS AVENHANSEN – Najbliższe szkolenia

 • Podstawy prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w JSFP i sporządzenia Bilansu Zamknięcia wraz z załącznikami za 2014 rok.
  Termin: 2015.01.29 - 2015.01.29Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej oraz zasad rachunkowości budżetowej, umożliwiającej podjęcie różnych czynności związanych z przygotowaniem do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu zamknięcia wraz z załącznikami i informacjami uzupełniającymi za 2014 […]
 • Zarządzanie płynnością finansową - warsztaty
  Termin: 2015.01.29 - 2015.01.30Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu: analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa interpretacji wskaźników płynności zarządzania płynnością finansową zarządzania zmienną wartością pieniądza w czasie finansów przedsiębiorstw, z uwzględnieniem zagadnień podatkowy […]
 • Uprawnienia rodzicielskie
  Termin: 2015.01.30 - 2015.01.30Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym dotyczącym świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z uwzględnieniem nowych interpretacji. […]
 • Podstawy prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych w JSFP i sporządzenia Bilansu Zamknięcia wraz z załącznikami za 2014 rok.
  Termin: 2015.01.30 - 2015.01.30Celem szkolenia jest przekazanie szczegółowej wiedzy z zakresu ewidencji księgowej oraz zasad rachunkowości budżetowej, umożliwiającej podjęcie różnych czynności związanych z przygotowaniem do prawidłowego zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia bilansu zamknięcia wraz z załącznikami i informacjami uzupełniającymi za 2014 […]
 • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2014
  Termin: 2015.01.30 - 2015.01.30Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie zasad sporządzania sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2014, które należy sporządzić i przekazać Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych do 1 marca 2015 r. […]
 • Prawo własności intelektualnej w praktyce
  Termin: 2015.02.02 - 2015.02.03Prawo własności intelektualnej to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się dziedzin prawa. Ustawy z tego zakresu podlegają częstym nowelizacjom, a kierunek zmian wciąż jest trudny do przewidzenia. Póki co jedno jest pewne: nieznajomość prawa w tym zakresie skutkuje nie tylko ograniczeniem rozwoju organizacji, ale może […]
 • Jak skutecznie negocjować w biznesie (Cafetero)
  Termin: 2015.02.02 - 2015.02.03„W biznesie nie dostajesz tego, na co zasługujesz, dostajesz to, co wynegocjujesz”.Ch. Karrass Negocjacje biznesowe to bardzo dynamiczny i wieloczynnikowy proces, w którym o osiąganych wynikach decydują umiejętności, doświadczenie oraz postawa poszczególnych negocjatorów. Poddani presji czasu i celów negocjatorzy mogą ulec emoc […]
 • Planowanie zamówień publicznych i sprawozdawczość - szkolenie dla Zamawiających
  Termin: 2015.02.02 - 2015.02.03Szkolenie przygotuje Zamawiających do właściwego planowania zamówień publicznych na rok 2015 w jednostkach z uwzględnieniem specyfiki ich wydatków, w oparciu o prawidłowo oszacowaną wartość zamówienia i bez ryzyka zarzutu nieuprawnionego podziału zamówienia. Ponadto nauczymy Zamawiających, jak poprawnie sporządzać i przekazywać […]
 • Praktyczna analiza rachunku przepływów pieniężnych
  Termin: 2015.02.02 - 2015.02.02Celem szkolenia jest zapoznaniem uczestników z budową oraz interpretacją rachunku przepływów pieniężnych - cash flow. […]
 • Tajniki pracy skutecznego handlowca - intensywny trening umiejętności (Limitowana Edycja)
  Termin: 2015.02.02 - 2015.02.03Celem szkolenia jest rozwój umiejętności i postaw u doświadczonych handlowców, którzy zamierzają osiągnąć profesjonalizm w sprzedaży. Szkolenie koncentruje się na zaawansowanych technikach oraz sytuacjach trudnych w sprzedaży, wymagających ponadprzeciętnych umiejętności […]

Szkolenia otwarte

Szkolenia w miejscowości:

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

Zakopane


Artykuły

qrcode