Planowanie indywidualnej kariery pracownika

Często wydaje nam się, że jesteśmy władcami swojego życia, decyzji, które podejmujemy, czy też naszych losów zawodowych. Okazuje się jednak, iż jeśli chodzi chociażby o ten ostatni podpunkt, to nie do końca mamy rację. Istnieją bowiem różne podejścia do planowania kariery jednostki, które wskazują, że nie tylko ona sama decyduje o swoich wyborach. Teoria ‘wyławiania pereł’ zakłada na przykład, że to managerowie powinni skupiać się na poszukiwaniu talentów wśród swojej załogi. Kierownicy koncentrują się zatem na nielicznej grupie osób, których zidentyfikowali jako wyjątkowo zdolnych i dobrze rokujących na przyszłość, starając się im pomóc w przechodzeniu na kolejne szczeble kariery zawodowej. Model ‘niewidzialnej ręki’ opiera się natomiast na założeniu, iż to sami pracownicy winni starać się zabłysnąć, rozwinąć w przedsiębiorstwie. Firma kieruje się zasadą, iż najlepsi obronią się sami, a zatem nie ingeruje w ich rozwój. Najnowsze i najczęściej obecnie stosowane podejście to jednak planowanie kariery indywidualnych pracowników. Polega ono na obserwacji i weryfikacji potrzeb oraz umiejętności zatrudnionego, tak aby stworzyć optymalny plan rozwoju zawodowego tej osoby, pamiętając przy tym o konieczności umożliwienia samorealizacji samego zainteresowanego.

Dlaczego badania wskazują na najlepszą efektywność podejścia ‘planowania karier’. Wiąże się to z licznymi zaletami, jakie wypływają zeń dla firmy oraz pracownika. Wspomniany model pozwala bowiem na silną identyfikację pracownika z firmą, wiąże go z przedsiębiorstwem oraz motywuje do działań. Tym samym umacnia się morale w firmie oraz kultura organizacyjna. Co więcej, pracownik, który ma świadomość możliwości rozwoju i awansu, nie odczuwa potrzeby zmiany zakładu pracy ponieważ może wyraźnie zobaczyć swoją przyszłość w przedsiębiorstwie, w którym się znajduje. Zaletą takiego podejścia jest tym samym obniżenie rotacji pracowników, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów rekrutacji kandydatów do pracy.

Przygotowując indywidualne ścieżki rozwoju pracowników, należy rozważyć te aspekty, które są kluczowe dla sprawy niezależnie od możliwości i potrzeb każdego pracownika. Warto zatem prześledzić etapy kształcenia się, edukacji pracownika, okoliczności znalezienia przez niego pierwszej pracy, pierwszego awansu, czy też zmiany firmy. Jednak nie tylko pozytywne aspekty zasługują na uwagę decydentów. Najistotniejsze są właśnie te informacje, które są powiązane z wydarzeniami krytycznymi, a zatem utratą pracy, czy też niepowodzeniem przy awansie. Pytania ogólne, które warto zadać to:

 • określenie celów zawodowych pracownika;
 • zbadać i ocenić ich predyspozycje;
 • równocześnie z powyższym sprecyzować cele firmy;
 • oraz zweryfikować czy cele i możliwości pracownika korelują z planem rozwojowym przedsiębiorstwa.

Jeśli okaże się, że możliwym jest dalszy rozwój zatrudnionego wewnątrz firmy, warto skonstruować przykładowy schemat ścieżki kariery zawodowej w przedsiębiorstwie.

Etapem pierwszym powinno być stanowisko stażysty, gdzie pracownik uczy się i adoptuje do nowego środowiska pracy przez okres około pół roku. Jeśli zostanie pozytywnie zopiniowany przez swojego kierownika, może awansować na stanowisko referenta, gdzie będzie pracował przez kolejny rok czasu. W przypadku, gdy ocena jego pracy nie będzie tą najwyższą, zainteresowany będzie musiał wydłużyć czas zdobywania doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku na prawdopodobnie kolejny rok. Natomiast pozytywna ocena aktywności zawodowej oznacza, że przez następne dwa lata zatrudniony będzie piastował stanowisko samodzielnego referendarza. Tak jak w powyższych przypadkach, najwyższe oceny pracy stanowią przepustkę do zawodu specjalisty w poszczególnej dziedzinie a stąd już niedaleka, najczęściej dwuletnia droga do awansu na kierownika danej sekcji, czy też komórki firmy.

Sceptycy twierdzą, iż nie ma sensu tworzyć tak mało precyzyjnych schematów, ponieważ niczego one nie wnoszą. Jednak znawcy tematu nie mogą się zgodzić z powyższym twierdzeniem. Po pierwsze, opracowane wcześniej etapy kariery pozwalają zarówno menagerom ale także samym pracownikom mieć świadomość, w którym miejscu się znajdują oraz jaka droga pozostaje im jeszcze do przejścia. Po drugie dają jasny sygnał, iż to właśnie od pracownika starań zależy czy awansuje oraz o jakie stanowisko może się ubiegać. Dlatego też stworzenie opisów kariery to także motywator dla pracowników i sposób na zespolenie ich oraz identyfikację z przedsiębiorstwem.

Dawne podejścia do budowania kariery zostawiały całe pole manewru dla pracownika, a tym samym jego starań i akcji. Dziś, nowoczesny model zarządzania zasobami ludzkimi, traktuje karierę jako odpowiedzialność również pracodawcy, który jako swoisty partner zatrudnionego pomaga mu podjąć właściwe decyzje, oraz kieruje na tory umożliwiające rozwój zawodowy, a tym samym awans.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

RSS AVENHANSEN – Najbliższe szkolenia

 • Media Relations - warsztat PR Managera
  Termin: 2019-07-29 - 2019-07-30. Warsztat PR managera to zajęcia, których celem jest przekazanie kompendium wiedzy i narzędzi z zakresu kontaktów z mediami. Podczas szkolenia, uczestnicy, przede wszystkim ćwiczą – doskonalą swój warsztat, lub uczą się go od początku. Zajęcia te pozwalają na rozwinięcie swoich dziennikarskich umiejętności, takich jak pisanie, […]
 • Młody menadżer - jak stworzyć zwycięski zespół
  Termin: 2019-07-29 - 2019-07-30. Celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie kluczowych technik menedżerskich. Uczestnicy poznają praktyczne aspekty zarządzania na początku drogi kierowniczej, tak aby już na wstępie wyrobić w sobie skuteczne nawyki zarządzania i komunikacji z zespołem. Korzyści dla Uczestników szkolenia: […]
 • Cross-selling i up-selling, czyli maksymalizowanie zysków z jednej transakcji
  Termin: 2019-08-01 - 2019-08-02. Cel szkolenia: Wzmocnienie stałej efektywności sprzedażowej uczestników warsztatu ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizowania zysków z jednej transakcji. Korzyści szczegółowe dla uczestników szkolenia: Możliwość zdobycia i doskonalenia umiejętności z zakresu: […]
 • Nowoczesne formy marketingu
  Termin: 2019-08-01 - 2019-08-02. Szkolenie z nowoczesnych form marketingu ma, przede wszystkim, na celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych metod i narzędzi marketingowych, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do odbiorców bez dużych nakładów finansowych. & […]
 • Coachingowy styl zarządzania jako skuteczne narzędzie zarządzania personelem (coaching biznesowy)
  Termin: 2019-08-05 - 2019-08-06. „Jeśli chcesz dokonać czego wielkiego i dodatku w dobrym towarzystwie – zacznij rozwijać swoich pracowników stosując coaching.” Jest to obecnie najbardziej popularny i najbardziej skuteczny sposób zarządzania, motywowania i rozwijania potencjału pracowników. Coaching dotyczy ROZWOJU i wkraczania ponad poziom, na jakim się obe […]
 • Zarządzanie konfliktem w zespole i efektywna komunikacja
  Termin: 2019-08-05 - 2019-08-06. Czy konflikt zawsze jest czymś złym? Czy warto zapobiegać konfliktom? Kiedy włączać się w rozwiązywanie konfliktów? Jak skutecznie komunikować się podczas konfliktu, gdy emocje sięgają zenitu? Często w tych tematach działamy intuicyjnie. Szkolenie ma na celu zatrzymanie się nad tymi zagadnieniami i dokładną ich analizę. Zachę […]
 • Zarządzanie sobą w czasie: organizacja czasu, delegowanie zadań, wpływ na innych
  Termin: 2019-08-06 - 2019-08-06. Głównym celem szkolenia jest rozwój postaw umożliwiających zarządzanie sobą w czasie. Stawianie celów, planowanie wyeliminowanie rabusiów czasu, stosowanie technik asertywnych w kontaktach ze współpracownikami pozwoli na lepszą organizację czasu w pracy. Szkolenie polecamy dla: Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą na […]
 • Obieg Dokumentacji w Urzędzie Tradycyjnym i Elektronicznym (EZD)
  Termin: 2019-08-06 - 2019-08-06. Korzyści dla Uczestników szkolenia: Poznanie zasad organizacji pracy kancelaryjnej i zasad obiegu dokumentacji w jednostce organizacyjnej w systemie EZD. Zapo […]
 • Skuteczna sprzedaż przez LinkedIn
  Termin: 2019-08-07 - 2019-08-07. Skuteczna sprzedaż przez LinkedIn to adaptacja wiedzy sprzedażowej do nowego kanału sprzedaży. To połączenie szkoleń z zakresu sprzedaży, copywritngu i social media. Sprzedaż przez LinkedIn zyskuje na popularności, głównie dzięki temu, że pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Jest również bardziej efektywnym sposobem niż col […]
 • Spółki handlowe – z uwzględnieniem regulacji dotyczących prawidłowego zawierania umów handlowych
  Termin: 2019-08-08 - 2019-08-09. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestnika z obowiązującymi przepisami w zakresie funkcjonowania spółek handlowych. Szkolenie – poprzez prezentacje wszystkich spółek - umożliwia nabycie specjalistycznej wiedzy pozwalającej w sposób swobodny podejmować decyzje w zakresie funkcjonowania spółki handlowej lub ewentualnego wyboru […]

Szkolenia otwarte

Szkolenia w miejscowości:

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

Zakopane


Artykuły

qrcode