Planowanie indywidualnej kariery pracownika

Często wydaje nam się, że jesteśmy władcami swojego życia, decyzji, które podejmujemy, czy też naszych losów zawodowych. Okazuje się jednak, iż jeśli chodzi chociażby o ten ostatni podpunkt, to nie do końca mamy rację. Istnieją bowiem różne podejścia do planowania kariery jednostki, które wskazują, że nie tylko ona sama decyduje o swoich wyborach. Teoria ‘wyławiania pereł’ zakłada na przykład, że to managerowie powinni skupiać się na poszukiwaniu talentów wśród swojej załogi. Kierownicy koncentrują się zatem na nielicznej grupie osób, których zidentyfikowali jako wyjątkowo zdolnych i dobrze rokujących na przyszłość, starając się im pomóc w przechodzeniu na kolejne szczeble kariery zawodowej. Model ‘niewidzialnej ręki’ opiera się natomiast na założeniu, iż to sami pracownicy winni starać się zabłysnąć, rozwinąć w przedsiębiorstwie. Firma kieruje się zasadą, iż najlepsi obronią się sami, a zatem nie ingeruje w ich rozwój. Najnowsze i najczęściej obecnie stosowane podejście to jednak planowanie kariery indywidualnych pracowników. Polega ono na obserwacji i weryfikacji potrzeb oraz umiejętności zatrudnionego, tak aby stworzyć optymalny plan rozwoju zawodowego tej osoby, pamiętając przy tym o konieczności umożliwienia samorealizacji samego zainteresowanego.

Dlaczego badania wskazują na najlepszą efektywność podejścia ‘planowania karier’. Wiąże się to z licznymi zaletami, jakie wypływają zeń dla firmy oraz pracownika. Wspomniany model pozwala bowiem na silną identyfikację pracownika z firmą, wiąże go z przedsiębiorstwem oraz motywuje do działań. Tym samym umacnia się morale w firmie oraz kultura organizacyjna. Co więcej, pracownik, który ma świadomość możliwości rozwoju i awansu, nie odczuwa potrzeby zmiany zakładu pracy ponieważ może wyraźnie zobaczyć swoją przyszłość w przedsiębiorstwie, w którym się znajduje. Zaletą takiego podejścia jest tym samym obniżenie rotacji pracowników, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów rekrutacji kandydatów do pracy.

Przygotowując indywidualne ścieżki rozwoju pracowników, należy rozważyć te aspekty, które są kluczowe dla sprawy niezależnie od możliwości i potrzeb każdego pracownika. Warto zatem prześledzić etapy kształcenia się, edukacji pracownika, okoliczności znalezienia przez niego pierwszej pracy, pierwszego awansu, czy też zmiany firmy. Jednak nie tylko pozytywne aspekty zasługują na uwagę decydentów. Najistotniejsze są właśnie te informacje, które są powiązane z wydarzeniami krytycznymi, a zatem utratą pracy, czy też niepowodzeniem przy awansie. Pytania ogólne, które warto zadać to:

 • określenie celów zawodowych pracownika;
 • zbadać i ocenić ich predyspozycje;
 • równocześnie z powyższym sprecyzować cele firmy;
 • oraz zweryfikować czy cele i możliwości pracownika korelują z planem rozwojowym przedsiębiorstwa.

Jeśli okaże się, że możliwym jest dalszy rozwój zatrudnionego wewnątrz firmy, warto skonstruować przykładowy schemat ścieżki kariery zawodowej w przedsiębiorstwie.

Etapem pierwszym powinno być stanowisko stażysty, gdzie pracownik uczy się i adoptuje do nowego środowiska pracy przez okres około pół roku. Jeśli zostanie pozytywnie zopiniowany przez swojego kierownika, może awansować na stanowisko referenta, gdzie będzie pracował przez kolejny rok czasu. W przypadku, gdy ocena jego pracy nie będzie tą najwyższą, zainteresowany będzie musiał wydłużyć czas zdobywania doświadczenia na wyżej wymienionym stanowisku na prawdopodobnie kolejny rok. Natomiast pozytywna ocena aktywności zawodowej oznacza, że przez następne dwa lata zatrudniony będzie piastował stanowisko samodzielnego referendarza. Tak jak w powyższych przypadkach, najwyższe oceny pracy stanowią przepustkę do zawodu specjalisty w poszczególnej dziedzinie a stąd już niedaleka, najczęściej dwuletnia droga do awansu na kierownika danej sekcji, czy też komórki firmy.

Sceptycy twierdzą, iż nie ma sensu tworzyć tak mało precyzyjnych schematów, ponieważ niczego one nie wnoszą. Jednak znawcy tematu nie mogą się zgodzić z powyższym twierdzeniem. Po pierwsze, opracowane wcześniej etapy kariery pozwalają zarówno menagerom ale także samym pracownikom mieć świadomość, w którym miejscu się znajdują oraz jaka droga pozostaje im jeszcze do przejścia. Po drugie dają jasny sygnał, iż to właśnie od pracownika starań zależy czy awansuje oraz o jakie stanowisko może się ubiegać. Dlatego też stworzenie opisów kariery to także motywator dla pracowników i sposób na zespolenie ich oraz identyfikację z przedsiębiorstwem.

Dawne podejścia do budowania kariery zostawiały całe pole manewru dla pracownika, a tym samym jego starań i akcji. Dziś, nowoczesny model zarządzania zasobami ludzkimi, traktuje karierę jako odpowiedzialność również pracodawcy, który jako swoisty partner zatrudnionego pomaga mu podjąć właściwe decyzje, oraz kieruje na tory umożliwiające rozwój zawodowy, a tym samym awans.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

RSS AVENHANSEN – Najbliższe szkolenia

 • Dostęp do informacji publicznej w kontekście najnowszych nowelizacji przepisów oraz RODO
  Termin: 2020-02-25 - 2020-02-25. Udział w szkoleniu ma za zadanie udzielić odpowiedzi na wiele kluczowych pytań, a także rozwiać wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania pr […]
 • Komunikacja interpersonalna z elementami inteligencji emocjonalnej - świadome komunikowanie, zarządzanie emocjami i stresem
  Termin: 2020-02-25 - 2020-02-26. Panowanie nad swoimi emocjami i właściwa komunikacja wspomagają prawidłowe relacje interpersonalne. Inteligencja emocjonalna odpowiada za Twoją umiejętność k […]
 • Finanse dla niefinansistów
  Termin: 2020-02-27 - 2020-02-28. Szkolenie pozwala zapoznać się z zagadnieniami z zakresu: finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzenia do analizy finansowej przedsiębiorstwa, elementów matematyki finanso […]
 • Komunikacja telefoniczna w budowaniu długotrwałych relacji z Klientem
  Termin: 2020-03-02 - 2020-03-03. Cel Szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie i przećwiczenie umiejętności efektywnego komunikowania się przez telefon. Jest to jeden z najczęściej wykorzystywanych obecnie środków komunikacji z klientami, który posiada zarówno zalety jak i ograniczenia. Świadome wykorzystywanie technik komunikacyjnych podczas rozmów telef […]
 • Negocjacje zakupowe w praktyce
  Termin: 2020-03-02 - 2020-03-03. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu samowiedzy w zakresie posiadanych umiejętności negocjacyjnych uczestników oraz dostarczenie praktycznych narzędzi negocjacyjnych. Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia: mini wykład warsztat z dużą ilością ćwi […]
 • Zatrudnianie cudzoziemców
  Termin: 2020-03-02 - 2020-03-02. Cel szkolenia: Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Podczas szkolenia omówione zostaną regulacje prawne dotyczące przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich legalnej pr […]
 • Prezentacja i autoprezentacja - wystąpienia publiczne
  Termin: 2020-03-02 - 2020-03-03. ARTYKUŁ |Autoprezentacja - czym jest i jak ją przygotować, aby dobrze wypaść […]
 • Agile Project Management - efektywne zarządzanie projektami
  Termin: 2020-03-05 - 2020-03-06. Jeśli projekt ma osiągnąć sukces, strategia zarządzania nim musi być dostatecznie elastyczna, by móc dostosować się do dynamicznych zmian i potrzeb biznesowych. Szkolenie Agile Project Management wprowadza menedżerów projektów w świat myślenia poza schematami dzięki metodologii Agile. W odróżnieniu od tradycyjnych, utartych p […]
 • ASERTYWNOŚĆ. Trening budowania profesjonalnej postawy w sytuacjach zawodowych i pewności siebie w sytuacjach prywatnych
  Termin: 2020-03-05 - 2020-03-06. Asertywność to jest umiejętność bycia w zgodzie ze sobą, obrony własnych granic i wyrażania swoich opinii z pełnym szacunkiem dla tych samych praw innych. Dobra wiadomość jest taka, że asertywności można się uczyć, jest to więc postawa, którą możemy rozwijać i kształtować. Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zainteresowan […]
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  Termin: 2020-03-06 - 2020-03-06. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy dotyczącej działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidenc […]

Szkolenia otwarte

Szkolenia w miejscowości:

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

Zakopane


Artykuły

qrcode