Najbardziej znane i stosowane techniki szkoleń

Częstym typem szkoleń są szkolenia wewnętrzne. Prowadzone one są na terenie firmy. Ta technika rozpoczyna się od przygotowania stanowiska oraz szkolonego pracownika. Należy zapewnić mu wszelkie materiały i narzędzia. Najpierw sprawdzamy wiedzę posiadaną przez pracownika, po tym ukazują się nam luki w jego wiedzy na temat danej branży. Na koniec przystępujemy do ćwiczeń oraz kontroli powiązanej z pomocą i poradą w danym szkoleniu. Efekty szkolenia możemy sprawdzić poprzez powierzenie więcej zadań zleconych, które wykraczają poza jego rutynowe obowiązki. Kolejnym testem może być powierzenie zastępstwa, gdy jeden z pracowników jest na przykład chory, bądź nie może być w pracy z innych przyczyn. Na jego miejsce zostaje przekierowany pracownik objęty szkoleniem. Poprzez te zmiany w hierarchii obowiązków podwładnego, możemy się przekonać o tym jak dana osoba sprawdzi się na danym stanowisku. Może efekty jej pracy będą bardziej zadowalające lub też stwierdzimy, że nie nadaje się na to stanowisko. W szkoleniach wewnętrznych często sprawdza się metoda konsultacji z przełożonym. Pracownik młodszy stażem wysłuchuje uwag od swego przełożonego, który ma większe doświadczenie w danej dziedzinie.

Kolejną techniką jest tak zwany coaching. W tym rodzaju szkolenia główną rolę odgrywa relacja między szkolonym, a szkolącym. Te relacje polegają na wspólnym ustalaniu celów oraz sposobu wykonywania pracy i ciągłej obecności przełożonego nad podwładnym. Przełożony wtedy właśnie może go wspierać radą i pomocą. Często w tego typu szkoleniach organizuje się grupowe formy pracy. Tworzymy wtedy zespoły zadaniowe, które razem głowią się nad rozwiązaniem problemu, czy stworzeniem projektu. Celem takiej nauki jest wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy i zdobywaniu nowej wiedzy. Gdy praca grupowa się sprawdza, możemy pozostać przy dawnych zespołach lub grupy, które nie potrafią ze sobą współpracować rozwiązać i spróbować uformować nowe. Oczywiście ta technika szkoleń ma swoje wady i zalety. Plusem może być to, że kurs przeprowadzamy na własnym gruncie w miejscu, które osoba szkolona doskonale zna i dobrze się w nim czuje. We własnej firmie łatwiej możemy ocenić efekty szkolenia. Nakłady pieniędzy na szkolenie są mniejsze, dzięki czemu zyskujemy zwiększoną wydajność bez większych kosztów. Do tego rodzaju szkoleń najlepiej jest zatrudnić osobę z zewnątrz, która obiektywnie oceni sytuację i podpowie co trzeba zrobić.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 4.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)
Najbardziej znane i stosowane techniki szkoleń, 4.5 out of 10 based on 2 ratings

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>