Komunikacja interpersonalna

Celem szkolenia z komunikacji interpersonalnej jest rozwój kompetencji. Podczas treningu będziemy doskonalić umiejętność odczytywania innych i wyrażania siebie. Podczas stosowania komunikacji interpersonalnych ważne jest to, aby umiejętnie odczytać intencje innych osób. Gdy opanujemy tą sztukę na pewno pomoże nam tolepszym porozumiewaniu się właśnie z tymi osobami. Celem kursu również jest to, aby uwrażliwić kursantów na komunikację niewerbalną. Pomożemy także w rozwoju świadomości komunikacyjnej.

Osoby posługujące się komunikacją interpersonalną muszą również nauczyć się jak wywierać wpływ na inne osoby. Na pewno muszą zapoznać się z siłą perswazji, nauczyć się nią sprawnie posługiwać. Wielokrotnie w życiu codziennym, jak i w pracy możemy spotkać się z różnego typu sytuacjami, w których będziemy chcieli przekazać innym swój tok myślenia. Nieraz każdy spotkał się z chwilą, by to jego właśnie program, czy też idea rozwiązania danego problemu była zastosowana. Trening, który zostanie przeprowadzony będzie miał na celu rozwinięcie umiejętności komunikowania się. W dzisiejszych czasachbardzo ważna jest istota porozumiewania się. Ludzie coraz mniejszą uwagę przykuwają do roli słów, które wypowiadają. Dziś każdy korzystając z telefonu, bądź Internetu, wypowiada się w sposób, za krótki i rzeczowy, można powiedzieć, że prosty. Ważne jest to, aby używać języka wyszukanego, ale w miarę zrozumiałego dla innych. Będzie to mieć na celu podniesienie prestiżu mówcy, podniesie to także jego mniemanie w oczach innych. Wyróżni to go także na tle innych pracowników, czy też na forum, gdzie się wypowiada. Ważna jest także zdolność do przekonywania do swoich racji większej grupy osób. Ta umiejętność z pewnością zaowocuje w firmie przy wykonywaniu różnorodnych prac. Szkolenie pomoże wykrzesać w każdym pewne cechy, które będą działały na plus, jeśli chodzi o wywieranie wpływu na społeczeństwo.

W trakcie kursu będziemy ćwiczyć zasady skutecznej komunikacji. Będziemy także rozwijać, poznawać umiejętności inicjowania i nawiązywania kontaktów. Jest to niezwykle ważne, aby osoba chcąca mieć dobrą komunikację z personelem potrafiła nawiązywać nowe znajomości. Taka osoba nie powinna być na pewno stremowana, czy też skrępowana podczas zapoznawania się z nowymi ludźmi. Osoby chcące się dobrze porozumiewać muszą potrafić podtrzymywać, a także kończyć rozmowę. W trakcie kursu dowiemy się też jak podtrzymywać długoterminowe kontakty. Nie sztuką jest nawiązać kontakt z nową osobą. Ważne jest to, aby umieć utrzymywać z nią porozumienie. Osoba, która chce mieć dobre relacje z innymi osobami, powinna mieć łatwość w rozwijaniu różnorakich tematów. Powinna również potrafić wypowiedzieć się w różnych kwestiach.

Podczas kursu będziemy starać się opanować zasady wywierania wpływu społecznego. Zapoznamy się z różnorakimi odmianami perswazji, werbalnymi, czy też niewerbalnymi. Istotną rzeczą jaką nabędziemy będzie planowanie strategii przekonania.

Na kursie każdy zostanie przeszkolony jak zachowywać się, by nie ulegać wpływom innych ludzi. I nieważne co to za osoba, jakie ma poglądy, kim dla nas jest. Ważne by trzymać się w pełni swoich przekonań oraz realizować je, jeśli mamy pewność, że mamy całkowitą rację. Nasza decyzja nie może być z pewnością pochopna. Tak więc najpierw trzeba wszystko sobie przemyśleć, a potem obrać odpowiedni tor działania. Wszyscy, którzy będą chcieli nas z niego zawrócić będą używać siły perswazji, aby wpłynąć na nasze myśli, decyzje, a w konsekwencji na postępowanie. Dlatego nie wolno dać się zwieść, czy tym bardziej ulec presji, chyba że występują jakieś dodatkowe czynniki (ale to już całkiem inna rzecz, która powinna być osobno rozpatrywana). Na szkoleniach dowiemy się pokrótce jak mamy się zachować, bo przecież decyzja i tak należy do nas. Wszystkie zaprezentowane na kursie inscenizacje, odgrywanie ról, scenek wziętych z życia ma nam uświadomić i dać możliwość przyjrzenia się z boku jak to wszystko wygląda. Wtedy po części sami dochodzimy do pewnych wniosków, a po części razem z mentorem będziemy analizować postępowania. Zostaną także omówione prawidłowe zachowania. Nasz wybór więc musi zależeć tylko od nas samych.

W trakcie szkolenia każdy zostanie nauczony tego, aby potrafić rozstrzygnąć na podstawie analizy zachowania drugiej osoby, czy mówi ona prawdę, czy też stara się coś przed nami ukryć lub sfałszować pewne fakty. Ta wiedza przyda się nam z pewnością na wielu płaszczyznach życiowych. Często stajemy w obliczu sytuacji, kiedy możemy być oszukani, dlatego umiejętność „właściwego” patrzenia i zauważania drobiazgów pozwoli na odpowiednią ocenę danej sytuacji oraz osoby.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

RSS AVENHANSEN – Najbliższe szkolenia

 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników - nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców
  Termin: 2019-11-22 - 2019-11-22. Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracownik&oac […]
 • Negocjacje w biznesie
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami negocjacyjnymi. Metody i techniki przekazywane przez trenera to sprawdzone w firmach biznesowych rozwiązania, dzięki którym uczestnicy rozwiną umiejętności negocjacji w rzeczywistych sytuacjach. Wdrożenie przez uczestników na […]
 • Finanse dla niefinansistów
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Szkolenie pozwala zapoznać się z zagadnieniami z zakresu: finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzenia do analizy finansowej przedsiębiorstwa, elementów matematyki finansowej, szacowania wolnych przepływów pieniężnych, wprowadzenia do metod oceny projektów inwestycyjnych, wprowadzenia do szacowania stóp kosztu […]
 • Przywództwo w praktyce
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem autorytetu, zadaniami lidera, zarządzaniem ludźmi, motywow […]
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych
  Termin: 2019-11-26 - 2019-11-27. Wystąpienia publiczne, czyli np. spotkania przed Zarządem, zebrania, konferencje czy prezentacje handlowe to bardzo ważna umiejętność zawodowa przydatna w większości zawodów i stanowiskach w biznesie i administracji publicznej. Przygotowanie wystąpienia w taki sposób, aby było inspirujące, ciekawe i skupiało uwagę słuchaczy t […]
 • Prawo celne w praktyce
  Termin: 2019-11-26 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa celnego, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji międzynarodowego obrotu towarowego. Tematyka szkolenia ma na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę niezbędną do prawidłowej i efektywnej obsługi celnej towarów, z uwzględni […]
 • Prawo autorskie w praktyce
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obszerną nowelizacją prawa autorskiego, w szczeg&oacu […]
 • Archiwizacja dokumentacji
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-28. Cel szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronic […]
 • Nowoczesne formy marketingu
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Szkolenie z nowoczesnych form marketingu maprzede wszystkimna celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych metod i narzędzi marketingowych, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do odbiorców bez dużych […]
 • FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą d […]

Szkolenia otwarte

Szkolenia w miejscowości:

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

Zakopane


Artykuły

qrcode