Jak prowadzić interesujące prezentacje?

Szkolenie z zakresu prowadzenia interesujących prezentacji przeznaczone jest dla wszystkich, którzy chcą wzmocnić siłę i sugestywność swojego przekazu. Uczestnicy poznają zasady konstruowania prezentacji, a także metody wywierania wpływu, które są przydatne w prowadzeniu przekonywujących wystąpień.

Do każdej prezentacji należy się sumiennie przygotować. Przed wystąpieniem należy przygotować gruntowną strukturę prezentacji. Wyszczególniamy w niej kluczowe etapy, zasady konstruowania prezentacji. Ważne jest też uwzględnienie grupy odbiorców, do których kierujemy nasze wystąpienie. Ważne jest także zbadanie potrzeb naszych słuchaczy, czyli to, co chcą usłyszeć od nas.

W dzisiejszych czasach mamy różnorakiego rodzaju techniki prezentacji. Podczas szkolenia przedstawimy te najbardziej skuteczne. Przede wszystkim ukażemy technikę siatki, a także technikę czterech filarów. Ważnymi rodzajami prezentacji są prezentacje wizualne. Im tez zostanie poświęcony czas. Przebadamy jak należy postępować podczas prezentacji. Rozwiniemy umiejętności prezentera, a mianowicie postaramy się spoić język ciała z wymową. Przeanalizujemy pozycję wyjściową i inne typy postaw. Podczas wystąpienia ważne też jest jak, i w jakim momencie należy poruszać się po Sali i czy w ogóle warto. Odnosi się to głównie do tego, czy grupy odbiorców są małe, czy też może duże. Istotną rzeczą rozpatrzoną na łamach kursu będzie mimika, czyli różnego rodzaju gesty i ich użycie. Osoba biorąca udział w kursie będzie potrafiła przygotować sama swoje audytorium. Będzie również potrafiła dobrać światło czy też nagłośnienie.

Mówca powinien potrafić przeprowadzić własną autoprezentację. My nauczymy jak budowa i wykorzystywać własny wizerunek w kontaktach biznesowych. Podczas prezentacji nauczymy jak wprowadzać pewnego rodzaju dramaturgię. Ukażemy jak ją budować, by efektywnie zaciekawić słuchacza. Każdy wie, iż podczas przemówienia dużą rolę odgrywa głos. Kursant zostanie poddany szkoleniu dykcji, a także intonacji głosu. Ukażemy także jak skutecznie i poprawnie stosować się do zasad retoryki i techniki argumentacji.

Podczas szkolenia zostaną przeprowadzone różnego rodzaju ćwiczenia usprawniające artykulację, a także ćwiczenia rozluźniające i oddechowe. Mają one na celu usprawnić nasze mięśnie, a także układ oddechowy podczas przemowy.

Istotnym elementem rozpatrzonym podczas kursu będzie umiejętność wywierania wpływu, a także perswazji na słuchacza. Zostanie rozwiązana sprawa pozytywnej perswazji, rodzaju i stylu języka, wykorzystanie pomocy wizualnych, a także obrazu prezentera.

W trakcie kursu nauczymy jak identyfikować i eliminować środki językowe zaburzające komunikację. Przeprowadzimy testy sprawności mówienia, a także umiejętności słuchania, które zobrazują nam jakim typem człowieka jest każdy i jaki typ szkolenia dobrać. Rozpatrzymy problem asertywności podczas prezentacji. Po odbyciu kursu każdy będzie potrafił kontrolować tremę, emocje, także różnego rodzaju konflikty.

Ważnym elementem, który zostanie nabyty podczas szkolenia jest technika angażowania słuchaczy poprzez treść i formę. Ważne jest to, aby zaciekawić słuchacza tak, by aktywnie brał udział w dyskusjach, a także udzielał się w przykładowych ćwiczeniach czy pokazach. Zostaną także rozstrzygnięte zagadnienia specyficzne takie jak budowanie zaufania, radzenie sobie z obiekcjami. Istotne jest również budowanie pytań i prowadzenie dyskusji. Ten element także będzie wzięty pod uwagę.

W trakcie kursu zostaną ukazane prezentacje zarówno dla klientów, jak i pracowników. Będą przedstawione różnice i podobieństwa. Duży wpływ na zajęciach będzie miała zasada prezentowania danych, które chce się przedstawić. W dzisiejszych czasach mówca może się wesprzeć podczas mowy różnego rodzaju materiałami. W trakcie występu może on skorzystać z takich udogodnień jak rzutnik, czy też laptop, dzięki którym będzie mógł zaprezentować różnorakiego rodzaju przykłady, o których będzie mowa w jego wystąpieniach. Ważne jest to, aby do każdego występu gruntownie się przygotował. Nie może on zapomnieć, o tym, aby być przygotowanym również na każdą ewentualność, a mianowicie na różne problemy techniczne, na przykład brak prądu.

To szkolenie przewiduje indywidualny plan działania. Metody, z jakich będzie się korzystało to interaktywne zajęcia warsztatowe, a także symulacje i dyskusje panelowe. Przewiduje się oczywiście ćwiczenia zarówno indywidualne, jak i grupowe. Podczas szkolenia z zakresu tworzenia interesujących prezentacji zostaną wprowadzone również elementy indywidualnego coachingu co pozwoli oswoić się i zapoznać z tematyką przygotowywania prezentacji.

VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.10_1130]
Rating: 0 (from 0 votes)

Napisane przez:

Zostaw komentarz

XHTML: Możesz użyc następujących znaczników: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

RSS AVENHANSEN – Najbliższe szkolenia

 • Przetwarzanie danych osobowych pracowników - nowelizacja przepisów RODO i wytyczne UODO dla pracodawców
  Termin: 2019-11-22 - 2019-11-22. Każdy Pracodawca jest szczególnie narażony na daleko idące konsekwencje braku implementacji obowiązujących przepisów prawa pracy oraz ochrony danych, gdyż w działach HR, personalnych i kadrowych posiada on olbrzymie ilości danych swych pracownik&oac […]
 • Negocjacje w biznesie
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom praktycznych umiejętności w posługiwaniu się technikami negocjacyjnymi. Metody i techniki przekazywane przez trenera to sprawdzone w firmach biznesowych rozwiązania, dzięki którym uczestnicy rozwiną umiejętności negocjacji w rzeczywistych sytuacjach. Wdrożenie przez uczestników na […]
 • Finanse dla niefinansistów
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Szkolenie pozwala zapoznać się z zagadnieniami z zakresu: finansowego celu zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzenia do analizy finansowej przedsiębiorstwa, elementów matematyki finansowej, szacowania wolnych przepływów pieniężnych, wprowadzenia do metod oceny projektów inwestycyjnych, wprowadzenia do szacowania stóp kosztu […]
 • Przywództwo w praktyce
  Termin: 2019-11-25 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest praktyczne przećwiczenie aspektów związanych z efektywnym zarządzaniem zespołem. Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia związane z budowaniem autorytetu, zadaniami lidera, zarządzaniem ludźmi, motywow […]
 • Prezentacje i wystąpienia publiczne w sytuacjach zawodowych
  Termin: 2019-11-26 - 2019-11-27. Wystąpienia publiczne, czyli np. spotkania przed Zarządem, zebrania, konferencje czy prezentacje handlowe to bardzo ważna umiejętność zawodowa przydatna w większości zawodów i stanowiskach w biznesie i administracji publicznej. Przygotowanie wystąpienia w taki sposób, aby było inspirujące, ciekawe i skupiało uwagę słuchaczy t […]
 • Prawo celne w praktyce
  Termin: 2019-11-26 - 2019-11-26. Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu prawa celnego, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji międzynarodowego obrotu towarowego. Tematyka szkolenia ma na celu przybliżyć i usystematyzować wiedzę niezbędną do prawidłowej i efektywnej obsługi celnej towarów, z uwzględni […]
 • Prawo autorskie w praktyce
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obszerną nowelizacją prawa autorskiego, w szczeg&oacu […]
 • Archiwizacja dokumentacji
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-28. Cel szkolenia: Nabycie umiejętności praktycznych archiwizacji akt spraw zakończonych do archiwum zakładowego i archiwum państwowego Stosowania normatywów kancelaryjno-archiwalnych w Podmiocie Uniknięcie odpowiedzialności za niewłaściwe postępowanie z dokumentem Urzędowym zarówno papierowym jak i elektronic […]
 • Nowoczesne formy marketingu
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Szkolenie z nowoczesnych form marketingu maprzede wszystkimna celu przedstawienie uczestnikom alternatywnych metod i narzędzi marketingowych, dzięki którym podniosą efektywność dotarcia do odbiorców bez dużych […]
 • FIDIC - praktyczne metody zastosowania przy realizacji projektów
  Termin: 2019-11-28 - 2019-11-29. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie ogólnych i szczegółowych przepisów warunków kontraktowych FIDIC. Szkolenie ma za zadanie przygotować osoby uczestniczące w procesie inwestycyjnym (projektowanie, realizacja, nadzór) do realizowania go zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi. Warunki kontraktowe FIDIC są podstawą d […]

Szkolenia otwarte

Szkolenia w miejscowości:

Kraków

Warszawa

Poznań

Wrocław

Zakopane


Artykuły

qrcode